Magento 2 : การจัดการหมวดหมู่สินค้า

สำหรับลูกค้าทำเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2 หรือผู้ที่สนใจ สามารถดูวิธีการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าได้ตาม VDO นี้ค่ะ

VDO : การจัดการหมวดหมู่สินค้าสำหรับเว็บ Magento 2