Magento 2 : การจัดการกลุ่มลูกค้า

หลังจากเราเพิ่มหมวดหมู่สินค้า เพิ่มเมนู ให้กับเว็บไซต์ร้านค้าของเราแล้ว ก่อนการลงสินค้า เรามาเรียนรู้การจัดการกลุ่มลูกค้าก่อนนะคะ เพราะเราสามารถตั้งราคาสินค้าสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกันได้ค่ะ สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าตามความต้องการของเราได้ตาม VDO นี้ค่ะ

VDO : การจัดการกลุ่มลูกค้า